Certificiranja čamaca Ispis

Uspješno obavljeno certificiranje plovila!

Temeljem odredbi "Pomorskog zakonika" (N.N. 04/181, s dopunama), "Pravilnika o brodicama i jahtama" (N.N. 05/27, s dopunama), i "Pravila za statutarnu certifikaciju brodica i jahti" (N.N. 05/20, N.N. 07/130, N.N. 08/86) za svako plovilo za sport i razonodu (brodica ili jahta) mora se prije prvog upisa u očevidnik brodica ili upisnik jahti uspješno provesti postupak utvrđivanja tehničke prihvatljivosti (homologacije).

Sukladno novodonesenim Zakonima niti jedno plovilo se ne može registrirati bez certifikata o plovnosti.

Radi se o certifikatu kojim je utvrđena plovna sposobnost brodice, nosivost, nadvođe, stabilitet i najveći dopušteni broj osoba. Tražena ispitivanja obavlja Hrvatski Registar Brodova iz Splita.

Ponosno predstavljamo svim posjetiteljima naše web stranice kako je BZ Djeca Vitezova, nakon teškog i dugotrajnog procesa, uspješno prošla sva testiranja izdržljivosti i plovnosti, te posjeduje certifikat za uspješnu registraciju plovila.

web_bz_044

web_bz_042

web_bz_032